LICG

LICG

Het LICG staat voor Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren

Waarom is dit centrum opgericht, zult u zich afvragen. Want het hebben van huisdieren is niet iets van de laatste tijd. Al ver voor het jaar nul hielpen bijvoorbeeld honden de mens bij de jacht of bij het hoeden van vee. Maar huisdieren spelen tegenwoordig een heel andere rol. Er zijn inmiddels ruim 31 miljoen huisdieren en 54% van de gezinnen heeft er één of meer. Veel meer dan vroeger maken huisdieren echt deel uit van het gezin. Mensen geven ook veel meer geld uit aan huisdieren, bijvoorbeeld voor de aanschaf en (medische) verzorging. De meeste van de 31 miljoen huisdieren in ons land hebben het gelukkig prima.

Maar helaas bleek begin deze eeuw dat met de groei van de populariteit van huisdieren het aantal welzijnsproblemen bij huisdieren óók toenam. Daarom organiseerde de Minister van LNV op 11 oktober 2004 de Werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren. De centrale vragen van deze conferentie waren: wat zijn precies de problemen waarmee gezelschapsdieren te maken hebben en hoe kunnen we, overheid en alle betrokken partijen samen, het welzijn van gezelschapsdieren verbeteren en waarborgen? De conclusie was dat veel problemen op het gebied van dierenwelzijn onstaan door gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters.

Er moest één centrum komen waar iedereen terecht kan voor objectieve en deskundige informatie. De sectorpartijen en de overheid hebben daarom de handen ineengeslagen en het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren opgericht. Op 31 oktober 2007 werd het LICG geïntroduceerd. De missie van Het LICG is een onafhankelijke organisatie te zijn, die voorziet in de behoefte aan betrouwbare informatie over het verantwoord omgaan met gezelschapsdieren. De informatie die het LICG verstrekt is up-to-date, correct en objectief. Dit betekent dat de informatie zo veel als mogelijk een wetenschappelijke basis heeft en gebaseerd is op de meest recente inzichten.

VETserieus, diergeneeskunde Utrecht