Samenvattingen | Vetserieus

Samenvattingen

 • FlexVet

  FlexVet

  is gespecialiseerd in Werving- & Selectie, Detachering en Payroll van dieren- artsen, paraveterinairen en overig veterinair personeel voor dierenartspraktijken, farmacie, onderwijs en de overheid (NVWA). Bij de NVWA werk je...

  Lees meer

 • notuleren in de avonduren? 15e per uur!

  notuleren in de avonduren? 15e per uur!

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op via vetserieus@gmail.com...

  Lees meer

 • Huid en huidderivaten

  Huid en huidderivaten

  Epitheel bestaat uit twee grote groepen. Oppervlakte epitheel; bedenkt alle inwendige en uitwendige oppervlakten van het lichaam. Klierepitheel; de uitscheidende cellen van exo- en endocriende klieren ontstaan uit de...

  Lees meer

 • Orgaanoverschrijdende aandoeningen

  Orgaanoverschrijdende aandoeningen

  Hoewel het voor de diagnostiek belangrijk is om bewijzen voor de intoxicatie te verzamelen, gaat de aandacht eerst uit naar de patiënt. Met andere woorden: behandel eerst de patiënt...

  Lees meer

 • Veterinaire Volksgezondheid

  Veterinaire Volksgezondheid

  Voedsel is inmiddels onderdeel van een cultuur en geen primaire levensbehoefte meer. Alle mogelijkheden die vanuit dit perspectief gecreëerd worden bieden meer opties voor verontreinigingen. Toch hebben we niet...

  Lees meer

 • Locomotie

  Locomotie

  Het skelet kun je onderverdelen in twee gedeelten: het axiale skelet (in de as) en het perifere skelet. Het axiale skelet heeft nog heel duidelijk een gesegmenteerde opbouw, en...

  Lees meer

 • Epidemiologie en Fokkerij

  Epidemiologie en Fokkerij

  We beschrijven fokdieren in termen van waarneembare of meetbare kenmerken, het fenotype is de individuele waarde van een bepaald kenmerk: ‘een tot expressie gekomen specifiek kenmerk’. De genetische basis...

  Lees meer

 • Voortplanting

  Voortplanting

  De cyclus wordt aangestuurd door verschillende hormonen. Testosteron en oestradiol spelen een belangrijke rol bij seksueel gedrag en bij mannen bij agressie. Ook tijdens de dracht spelen hormonen een...

  Lees meer

 • Adaptatie en Welzijn

  Adaptatie en Welzijn

  Ethologie wordt aangeduid als gedragsbiologie. Gedrag is een overlevings- en voortplantingsinstrument dat berust op structuren van het lichaam en daarin lopende fysiologische processen, en op gedragsprogramma’s die in het...

  Lees meer

 • Lever en hepatobiliair systeem

  Lever en hepatobiliair systeem

  In de hilus van de lever vindt de aanvoer en afvoer van de lever plaats (a. Hepatica, vena porta, lymfebanen, lymfeknopen, zenuwbanen). De vena cava hoort hier echter niet...

  Lees meer

 • Nieren en Urinewegen

  Nieren en Urinewegen

  De nier heeft een schors aan de buitenzijde en een merg aan de binnezijde. In het merg vinden we ook de nierbekken, welke afvoeren op de ureters. De schros...

  Lees meer

 • Neurologie, Zintuigen en Anesthesiologie

  Neurologie, Zintuigen en Anesthesiologie

  Sensorische neuronen hebben een relatief lang axon en lang dendriet, het zijn opstijgende banen. Motorische neuronen: in de ventrale hoorn van het ruggenmerg, lange axonen met er tussen in...

  Lees meer

 • Stofwisseling en Endocrinologie

  Stofwisseling en Endocrinologie

  De pancreas hormonen insuline en glucagon hebben een antagonistische werking en zijn belangrijk bij de calorische homeostase. Bij een tekort aan koolhydraten spelen de gluconeogenese en de ketonlichaam productie...

  Lees meer

 • Respiratie

  Respiratie

  Behalve de conchae en neusgangen zitten er in de kop ook sinussen (paranasaal). Dit zijn holtes in het schedelbeen van de kop. Klinisch van belang wegens grote infecties, wegens...

  Lees meer

 • Circulatie

  Circulatie

  Volwassen zoogdieren hebben een dubbele bloedsomloop, dit beteken dat de rechter harthelft (rechter atrium en ventrikel) de bloed naar de longen pompt (en dus zuurstof arm bloed) via de...

  Lees meer

 • Bloed en bloedvormende organen

  Bloed en bloedvormende organen

  Anemie: Bleke slijmvliezen kunnen het gevolg zijn van anemie, maar ook van een shock door hypovolemie of onvoldoende pompfunctie van het hart. In totaal bestaat de ddx van bleke...

  Lees meer

 • Infectie & Afweer

  Infectie & Afweer

  Bacteriën zijn prokaryoten. Unicellulair. Archaebacteriën zijn over het algemeen niet pathogeen, Eubacteriën wel. Ze hebben vaak harde celwanden die en peptidoglycaan laag bevatten, vermeerderen door binaire splitsing en hebben...

  Lees meer

 • Externe beinvloeding celfunctie

  Externe beinvloeding celfunctie

  Een signaal stof kan verschillende responsen opwekken in verschillende organen. Zo wekt acetylcholine in het hart verminderde contractie op, terwijl dit in de skeletspier juist andersom is. Endocriene cellen...

  Lees meer

 • Digestie

  Digestie

  Het digestiestelsel wordt ingedeeld in een voordarm, middendarm en einddarm. De middendarm begint waar de lever ontspringt op de dunne darm. De einddarm begint vervolgens op 2/3 van de...

  Lees meer

 • Van Genoom tot Populatie

  Van Genoom tot Populatie

  DNA=deoxyribonucleic acid Genen worden gedragen op chromosomen, welke zowel DNA als eiwitten bevatten. De DNA componenten bevatten de erfelijke eigenschappen van een cel en de eiwitten zorgen voornamelijk voor...

  Lees meer

 • Van Cel tot Weefsel

  Van Cel tot Weefsel

  Het onderscheid tussen levende en niet levende dingen is dat levende dingen allemaal uit cellen bestaan samen met de belangrijke eigenschap de mogelijkheid zichzelf te reproduceren. In die zin...

  Lees meer

 • Van Cel tot Molecuul

  Van Cel tot Molecuul

  GABA heeft bijvoorbeeld ook een aminogroep en een carboxylgroep maar is geen aminozuur omdat deze twee groepen niet beiden aan C2 zijn gebonden. Aminozuren kunnen geclassificeerd worden op zuur...

  Lees meer

 • Van Organisme tot Weefsel

  Van Organisme tot Weefsel

  Prokaryoten hebben geen kern, eukaryoten wel. Een weefsel is een mengeling van verschillende cellen die met elkaar communiceren en aan elkaar of aan een matrix bij elkaar gehouden worden....

  Lees meer